Berita

HUT Blitar ke 117

2023-04-04 12:48:40

Admin

Image

Dirgahayu Kota Blitar ke 117

Saiyeg Seika Praya, Hanggayuh Mulyaning Kutha

Lokasi Sekolah

Alamat

Jl. Tanjung No. 94 Kota Blitar

Email

slbn2blitar@gmail.com

Nomor Telepon

085856944458

Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2024